Tweeter buttonFacebook button

Kreatywna forma recyklingu – POLtwór

Niestety nie uda się nam wziąć udziału w obecnej edycji POLtwora, ale zapraszamy wszystkich chętnych, którym nie obca jest idea Slow Fashion i Recycling Art do udziału w tym oryginalnym projekcie opartym na zasadzie 3R – Reduse, Reuse, Recykle.

POLtwór to nieformalna edukacja ekologiczna poprzez rękodzieło artystyczne.
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu inicjatywę ekologiczno artystyczną ::POLtwór::
Inspiracją do naszych działań jest stale rosnące zainteresowanie rękodziełem, nowatorskim dizajnem i chęcią otaczania się oryginalnymi, pięknymi przedmiotami. Równolegle można zauważyć coraz powszechniejsze zmęczenie masową produkcją i seryjnie wypuszczanymi przedmiotami. Powstaje coraz więcej festiwali oraz pojedynczych wydarzeń na temat rękodzieła, opartych na formie warsztatowej. Istotny jest również fakt, że edukacja nieformalna jest propozycją nauki, która zdobywa coraz więcej zwolenników.
Z drugiej strony można zauważyć wyraźną tendencję proekologiczną w różnych dziedzinach życia.
“Eko moda”, proekologiczne rozwiązania w budownictwie, naturalna oraz nieprzetworzona żywność, biodegradacyjne kosmetyki oraz poszukiwanie inspiracji do działań w przyrodzie jest jednym z najbardziej aktualnych kierunków.
“EKO” jest teraz modne ale jak ugruntować te działania by stały się codziennymi nawykami a nie jedynie sezonową fanaberią?
Te dwa impulsy zaowocowały pomysłem na zorganizowanie przestrzeni, łączącej działania środowisk artystycznych, ekologicznych jak i firm, które wpisują się w nurt społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki połączeniu sił i pomysłów jesteśmy w stanie przekonać więcej ludzi o potrzebie zadbania o środowisko naturalne i zainspirować do świadomej konsumpcji. Czysty i lepszy świat jest przecież w interesie każdego z nas.
Celem projektu POLtwór jest zwrócenie uwagi mieszkańców dużych aglomeracji miejskich na problem jakim jest nadmiar śmieci produkowanych w gospodarstwach domowych, pobudzenie odpowiedzialności za ich wytwarzanie oraz zainspirowanie do zmiany przyzwyczajeń konsumpcyjnych.
Całość projektu jest oparta na zasadzie 3R (Reduse, Reuse, Recykle). Działania skoncentrowane będą głównie na przedstawieniu pomysłów powtórnego wykorzystania przedmiotów będących już w obiegu. Jednym z tych działań będzie sześciodniowy cykl warsztatów z artrecyklingu1 (10 – 15.10).
Każdy dzień dotyczyć będzie innego surowca i rozpocznie się
wykładem z zakresu ekologii. Warsztaty zostaną podsumowane wernisażem skierowanym do szerszej publiczności (16.10). Podczas tego wydarzenia pokażemy najciekawsze prace wykonane z surowców wtórnych. Oprócz tego odbędzie się pokaz mody z odzysku, zaaranżujemy stoiska wymiany bezgotówkowej oraz zaprezentujemy sposoby przerabiania starych rowerów na nowe pojazdy jeżdżące tzw. tall bikes.
Pokazane zostaną filmy krótkometrażowe, zdjęcia oraz inne materiały umacniające indywidualne zachowania proekologiczne. Zapewniona zostanie również przestrzeń dla osób, które chciały by sprzedawać swoje produkty, które mieszczą się w idei artrecykling oraz eko poduktów. Dzień finału zakończy się koncertem zespołu Pchełki. Całość zrealizowana zostanie na terenie Klubu Fabryka przy ulicy Zabłocie 23 w Krakowie.
Odbiorcami projektu są głównie studenci i absolwenci (20-35 lat), którzy zaczynają zakładać własne gospodarstwa domowe, ustalać zasady ich funkcjonowania oraz swoje priorytety.
Grupę docelową wybraliśmy głównie na podstawie raportu Instytutu na Rzecz Ekorozwoju z 2009 roku. Źródło to wykazuje, iż większość społeczeństwa nie podejmuje indywidualnych działań proekologicznych z powodu ograniczonej wiary w ich skuteczność. Według raportu osoby o wyższym stopniu edukacji skłonne są twierdzić, że większy sens dla ochrony środowiska ma wprowadzenie zmian technologicznych na poziomie produkcji. Na tej podstawie zauważamy potrzebę wdrażania alternatywnych sposobów promowania ekologii dostosowanych do specyfiki grup docelowych.

Comments are closed.


All content © Copyright 2018 by Cado.pl.
Subscribe to RSS Feed – Posts or just Comments

Powered by WordPress
Designed by Graph Paper Press